Knud Rasmussen Selskabet

7. juni fejrede vi Knud Rasmussens fødselsdag i Gubben i Hundested

Igen i år havde vi en hyggelig, festlig og informativ aften i Knuds ånd. Som altid fejrer vi Knud Rasmussens fødselsdag i et samarbejde mellem Knud Rasmussens hus og Knud Rasmussen Selskabet. Til trods for regn og rusk havde 85 mennesker fundet vejen til Gubben.

Formanden for Knud Rasmussen Selskabet, Claus Oreskov, bød velkommen hvorefter Søren La Cour fortalte sidste nyt fra Knud Rasmussens Hus samt sammen med en kommunal medarbejder fra Halsnæs Kommune fortalte om nye planer for at lave et center knyttet til Knud Rasmussens navn.


Søren La Cour fra Knud Rasmussens Hus fortæller aktuelt nyt


Herefter foredrag ved projektseniorforsker ved Nationalmuseet Jens Fog Jensen, der talte om 5. Thuleekspedition og arkæologien. Han fremhævede Therkel Mathiassens banebrydende arkæologiske arbejde på 5. Thuleekspedition især inspireret af den nyligt udgivede bog med Therkel Mathiassens dagbøger fra 5. thuleekspedition ”Rejsen til Nordlysets Land” – udgivet og kommenteret af Dorte Rørbeck Mathiassen. Herefter fortalte han om sine egne udgravninger i verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat 2021 – 2023 i Grønland. Et område hvor der stadig er mange udgravninger at forestå. Det var meget medrivende og spændende og vi fik virkelig indtryk af, at arkæologi ikke kun handler om fortiden men også giver perspektiv på nutiden. Det var et foredrag der gav mange lyst til at spørge og kommentere, så formanden indbød til endnu et foredrag, når der var foretaget yderligere udgravninger.


Fødselsdagsgæster lytter til foredrag med Jens Fog Jensen

Formanden takker Jens Fog Jensen for et spændende foredragDer var socialt samvær samt indtagelse af de obligatoriske laksemadder som er en tradition tilbage fra nu afdøde Hans Engelunds tid. Der var en livlig snak og mange nød at møde andre med ligesindede interesser.

FødselsdagsgæsterAftenen blev afsluttet med den grønlandske fødselsdagssang til Knud Rasmussen, hvor Uiloq Jeremiassen og Jacob Motzfeldt Kyed sang for godt hjulpet af flere deltagere.

Uiloq og Jacob synger den grønlandske fødselsdagssangDer var mulighed for at melde sig ind i selskabet, hvilket flere benyttede sig af ligesom der var fremlagt flere publikationer bl.a Slædesporet.


Knud Rasmussens fødselsdag fejres i Hundested den 7. juni 2024 kl. 19.00 i Gubben

Program:

Formanden for Knud Rasmussen Selskabet, Claus Oreskov, byder velkommen.
Museumsinspektør Søren La Cour Jensen fortæller kort om aktuelt i Knud Rasmussens Hus.
Herefter aftenens foredrag ved Projektseniorforsker ved Nationalmuseet Jens Fog Jensen, der taler om:

5. Thule Ekspedition og arkæologien – med en rejse til Nationalmuseets og Grønlands nationalmuseums udgravninger i verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat 2021-2023

Socialt samvær og laksemadder. Vin, øl & vand kan købes.

Afslutning ved Knud Rasmussen Selskabets Formand - Claus Oreskov.

Som altid er der plads til festlige overraskelser.

Sted: Medborgerhuset Gubben, Nørregade 11B, Hundested. Parkering bag Gubben ved Meny. Togstationen er beliggende umiddelbart bag Gubben. Arrangementet koster 25 Kr. for laksemadder, Te og kaffe. Pengene opkræves ved indgangen. MobilePay eller kontant.


Generalforsamling 14. april 2024 Referat.

Dagsordenen for generalforsamlingen den 14. april 2024 kl. 15.00 i Kraemers Hus, L.E. Bruunsvej 10, 2920 Charlottenlund.

  1. Valg af dirigent. Birthe Haagen – referent Miriam Weiss
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Beretning godkendt – se beretning vedlagt.
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab. Regnskabet er ikke revideret men det gøres snarest og det lægges derefter på hjemmesiden. Vi taler om, hvordan vi kan få en konto uden de store gebyrer da vi lige nu bliver opfattet som en virksomhed.
  4. Indkomne forslag. Ingen forslag.
  5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år. Vi taler om, hvordan vi får nye medlemmer da vi lige nu har 153 medlemmer og gerne vil op på det dobbelte. Et forslag er at forsøge at hverve i Knud Rasmusens fødeby Illulissat samt gennem hans svenske fætter. Måske kan vi også prøve at blive en del af Historiske dage i kødbyen og dermed bruge de dage til at fortælle om foreningen og hverve der. Vi vil gerne begynde at lave kaffemik igen og dermed invitere bredt og få nye medlemmer. Se arbejdsplan vedlagt.
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Vi stemmer om en kontingentforhøjelse på 50 kr. for både enkeltmedlemmer og samboende dvs. 250 kr. for enkeltpersoner og 350 kr. for samboende.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4, stk. 4, Birte Haagen og Nancy Pedersen genvælges. Bestyrelsen består nu af Claus Oreskov, formand, Jakob Kyed, næstformand, Nancy Pedersen Kasserer, Birte Haagen, Erik Fleischer.
  8. Valg af en eller flere bestyrelsessuppleanter, dog max. 4. Richard Nuunu Petrussen, Naja Mikkelsen og Jytte Bloch Kelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Richard Petrussen
  10. Eventuelt.

Der er et spørgsmål om der stadig er 2 x fødselsdag for Knud Rasmussen. Vi ved ikke helt hvad de prioriterer at lave i Lynge præstegård men i Knud Rasmussen Selskabet fejrer vi fødselsdagen på selve dagen den 7. juni i samarbejde med Knud Rasmussens Hus og Museum. Desuden om der er nogle kommende mærkedage for Knud Rasmussen man kunne markere og dermed sætte fokus på Selskabet. Ud over afslutningen af 5. thuleekspedition er det ikke umiddelbart tilfældet i år.

Ruth Kristiansen på vej ind at holde foredrag - i forgrunden ses hendes svoger Jesper. Foto: Karoline Madsen


Generalforsamlingen afsluttedes med et spændende foredrag af Qaavigarsuaq’s barnebarn, Ruth Kristiansen. Ruth har i lange perioder boet hos sine bedsteforældre indtil Qaavigarsuaq’s død, da Ruth var 13 år. Ruth fortalte levende anekdoter og historier fra bedstefarens liv som for en stor del handlede om 5. Thuleekspedition og samarbejdet med Knud Rasmussen. Vi fik fortalt rigtig meget som ikke står skrevet i historiebøgerne endnu. Vi der var med regner os derfor som særdeles heldige. Ruth bor til hverdag i Grønland og det var et tilfælde, at hun var i Danmark samtidig med generalforsamlingen.

I pausen var der socialt samvær med kaffe/te og grønlandskage. Tak til Miriam Weiss for grønlandskagen som det efterhånden er en tradition, at hun donerer til festlige lejligheder. Foto: Karoline Madsen


Der blev ligeledes vist to korte film fra Sibirien af den Tjuktiske instruktør Philipp Abryutin.

Formanden aflægger bestyrelsens beretning

Efter generalforsamlingen gik vi straks i gang med at forberede Knud Rasmussens fødselsdag som traditionen tro blev afholdt i Gubben i Hundsted i samarbejde med Knud Rasmussens Hus.
Knud Rasmussens hus havde ansvaret for at finde foredragsholder, da vi jo skiftes til dette. Årets foredrag blev holdt af Amalie Josefine Jeppesen om undervisningsprojekt om 5. Thule Ekspedition og dermed også filmen “Dem, der bor langt borte”.

Som bekendt blev vores hjemmeside udbyder hacket og i lang tid var vi uden hjemmeside. Det lykkedes Erik Fleischer at få hjemmesiden op og stå igen men der var en masse problemer med den som skyldes udbyderen. Det blev startskuddet til at få en ny hjemmeside hos en ny udbyder. For at få dette var vi nødt til at få ryddet op i vores tekniske oplysninger, da dette var registreret til et tidligere bestyrelsesmedlem som ikke er her mere. Det var noget af en proces at få dem der administrer domænenavne til at gøre dette uden at få besked fra den tidligere registrant. Men nu er alt i orden og Erik har lavet den nye side.

Slædesporet er udkommet med de to årlige numre. I begge numre lykkedes det os at få artikler om 5. Thuleekspedition som vi jo har valgt at prioritere i anledning af 100-års jubilæet for ekspeditionen. Det har ellers været et ”stille” år i selskabet, hvor vi jo egentlig havde planlagt at holde nogle foredrag men pga sygdom måtte vi droppe dette.

Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år

Det første bliver afholdelse af Knud Rasmussens fødselsdag den 7. juni i Gubben i Hundested.
I år står selskabet for foredragsholderen som bliver Martin Appelt Seniorforsker og museumsinspektør på etnografisk afdeling på Nationalmuseet. Han har nævnt flere mulige foredrag men det bliver med største sandsynlighed et foredrag om de enestående Netsilingmiut-amuletter indsamlet på 5. Thuleekspeditionen. Foredraget bygger på helt ny forskning. Og ellers bliver det som vi kender med lidt indslag, laksemadder og socialt samvær.

Og så udkommer 2 slædespor - det første inden fødselsdagen med mere detaljeret invitation til denne.

I år ønsker vi at afholde foredrag i efteråret bla. om samerne og fokus på Knud Rasmussens besøg i Sameland. Ideen er at afholde foredragene både her i Kræmers Hus og i Gubben i Hundested.

Medlemsantallet (153) i selskabet er alt for lavt – vi skal og må finde flere nye med lemmer hvis vi skal være i stand til at fortsætte vores arbejde. En af måderne at få nye medlemmer er ved offentlige arrangementer som foredrag, filmfremvisninger mm. Måske er der også andre muligheder vi ikke har tænkt på og derfor efterlyser vi gode ideer af enhver art som kan hjælpe foreningen.

Ligesom vi som altid inviterer til at sende artikler til Slædesporet og komme med foredrag og film forslag.


Man kan få et indblik i, hvad vi beskæftiger os med gennem vores tidsskrift Slædesporet. Slædesporet kan læses her på siden. Dog ikke de sidste nye numre, der kun er for medlemmerne.
Derudover afholder vi etnografiske film aftener og foredrag på vores adresse Kraemer hus, L.E Bruunsvej 10, 2920 Charlottenlund. Hold øje med denne hjemmeside angående kommende film og foredrag, der løbende annonceres nedenfor.

Har man lyst til at melde sig ind i Selskabet kan man gøre det HER