Knud Rasmussen Selskabet

Bibliografi

Knud Rasmussen Selskabet har udarbejdet bibliografien således: Først en oversigt over bøger af Knud Rasmussen og dernæst artikler. Vi har bestræbt os for at få alle førsteudgaver med, og så i anden omgang senere udgaver (som altså ikke er komplet). Mangler der nogen, vil vi gerne have et vink om hvilken. Vi har kun medtaget trykte emner. Imidlertid er der udkommet en del elektroniske udgaver af Knud Rasmussens bøger og vi vil senere udarbejde en oversigt over disse.

Knud Rasmussen Bibliografi:

 • Nye mennesker. Gyldendal, 1905
 • Under nordenvindens svøbe. Gyldendal, 1906.
 • Lapland. Gyldendal, 1907.
 • Breve fra Grønlændere og Rapport til Indenrigsministeriet over Renbejte-Undersøgelses-Ekspeditionens Rejse i Grønland, Sommeren 1905 med 8 Billeder. København 1907. Særtryk af Atlanten.
 • Neue Menschen : ein Jahr bei den Nachbarn des Nordpols. Bern : A. Francke, 1907
 • The people of the Polar North : a record. London : Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1908
 • Lappland. Stockholm 1908
 • Avángarnisalerssârutit: Okalualât Kuisimángitsut Uperniviup avangnâne Ivnângarngup erkâne pivdlugit. Ássiliartagdlit. A. Rosenberg-ip nakiteriviane, 1909.
 • Kavdlunâtsiait kalâtdlit nunâliarkârnermingnik okalugtualiaisa. Københavnime, A. Rosenberg, 1911.
 • Silarssuarmiulerssârutit inuit kavdlunâjúngitsut inûsiánik ugperissáinigdlo univkât. A. Rosenberg, 1912. ( Oversat fra Naturfolkenes Verden af W. Dreyer)
 • Foran dagens øje. Liv i Grønland. Gyldendal, Nordisk forlag, 1915. Optrykt i : Mindeudgaven (Gyldendal 1934-35), bd. 3.
 • Min Rejsedagbog. Skildringer fra den Første Thule-Ekspedition Kbh., Kristiania : Gyldendal, 19 15.
 • Över Grönlands inlandsis : dagboksblad från "Dan första Thule-expedition". Stockholm : P.A. Norstedt, 1915.
 • Report of the first Thule expedition 1912. København, 1915
 • Sermerssuákut Tunuliarnilerssârutit. Københavnime : A. Rosenberg-ip nakiteriviane, 1916
 • Nomadeblod. Jägerliv på Nordgrönland. 0versat av Axel Ahlman. Stockholm : P. A. Norstedt & Sön 1916.
 • Fra verdens ende : mænd og kvinder i kap York missionen. København : C.C. Petersen Bogtrykkeri, 1918
 • Grønland langs Polhavet : udforskningen af Grønland fra Melvillebugten til kap Morris Jesup : skildring af den 2. Thule-ekspedition 1916-18. København : Gyldendal, 1919.
 • Norr om människor : berättelsen om den andra Thule-expeditionen och utforskandet av Grönland från Melvillebukten till Kap Morris Jessup. Stockholm : Albert Bonnier, 1919.
 • Ultima Thule : Grönländ. Reiseerlebnisse ; Mit zahlr. Bildern u. Originalaufn. während d. Reise u. e. Bild d. Verf. Berlin : Morave & Scheffelt,1920
 • Neue Menschen. Ein Jahr bei den Nachbarn des Nordpols. Freie und gekürzte Bearbeitung von Carl Seeling. Übers. von Elsbeth Rohr. Leipzig, Wien, Zürich : E.P. Tal,1920. 143 s. ill.
 • Min Rejsedagbog : Skildringer fra den første Thule-Ekspedition. Kjøbenhavn, Kristiania, Gyldendal, Nordisk forlag, 1921
 • Noví lidé: rok u sousedů severní točny. Praha : Česká grafická unie, 1921 (Nye Mennesker)
 • Myter og Sagn Fra Grønland. Kbh., Kristiania : Gyldendal, 1921- 25. 3 bd. ill. Indhold:Bd. I: østgrønlanderne, 1921. Bd. 2: Vestgrønlanderne, 1924. Bd. 3: Kap York-distriktet og Nordgrønland , 1925. Illustrationer af Karale Andreassen,Harald Moltke m.fl. Delvis optrykt i : Mindeudgaven,bd. 3.
 • Eskimo folk-tales. London ; Copenhagen ; Christiana : Gyldendal, 1921.
 • Mythes et légendes: Groenland de l'Est.Sn 1921
 • Greenland by the Polar Sea. The Story of the Thule-Expedition from Melville Bay to Cape Morris Jesup. Transl. from Danish by Asta and Rowland Kearney. With preface by Lewis Beaumont. London: William Heinemann, 1921.
 • Knud Rasmussen : en Livsskildring : fortalt af ham selv. Svendborg, 1922
 • In der Heimat des Polarmenschen : die zweite Thule-Expedition 1916-18. Leipzig : Brockhaus, 1922.
 • Grönlandsagen. Berlin, Gyldendal'scher Verlag a. g., 1922
 • Der Sangerkrieg. Eskimosagen aus Grönland. Ubersetzt von Julia Koppel, und
 • mit Zeichnungen des Eskimo Karale. Berlin: Universitas, 1922. 276 s. ill.
 • Fra Grønland til Stillehavet, rejser og mennesker; fra 5. Thule-ekspedition 1921-24. København, Gyldendal, Nordisk forlag, 1925-1926. (Bind 2: Gennem Nordvest – Passagen med Hundeslæde). Optrykt i Mindeudgaven, bd.2.
 • Grönländska myter och sagor : med kulturhistorisk inledning. Stockholm : Natur och kultur, 1926.
 • The fifth Thule expedition, 1921-24; the Danish ethnographical and geographical expedition from Greenland to the Pacific. London 1926
 • Rasmussens Thulefahrt. Frankfurt a. M. Societäts-Druckerei 1926
 • Report of the Fifth Thule Expedition, 1921-24 : the Danish expedition to Arctic North America in charge of Knud Rasmussen. Copenhagen : Gyldendal, 1927
 • Across Arctic America : narrative of the fifth Thule expedition. New York, London, G.P. Putnam's Sons, 1927.
 • Die grosse Jagd; Leben in Grönland. Frankfurt am Main, Rütten & Loening, 1927
 • Veliký lov Přeložil [oversat af] Antonín Horský Rasmussen, Knud, 1879-1933.Praha : Pokrok, 1927 (Den Store Jagt)
 • Nationalmuseet i Dyrehaven. Et forslag ved Knud Rasmussen, Johannes V. Jensen og Vagn Jacobsen. Kbh.: Gyldendal, 1927.
 • Inuit nunáinik kaujatdlainialungnek; Grønlandimît maneragssuarmut angalârnerup univkâva. Kalâtdlinut atuagkiortokatigît kirkeministeria ikiortigalugo nakitigautitait. København, B. Lunos Bogtrykkeri, 1928
 • Quer durch Grönland. Hrsg. Von Lehrervereinigung für Kunstpflege in Berlin. Berlin: Ensslin & Laiblin, 1928
 • Report of the 2. Thule expedition for the Exploration of Greenland from Melville Bay to De Long Fjord 1916-18. Meddelelser om Grønland 1928. Bd.65,s.1-180.
 • Kap York Stationen Thule's Love, af 7. juni, 1929 ; Inatsisit maligagssiat niuvertokarfingme Ũmáname avangnardlerme (Kap York Stationen Thule), nunanilo tássunga atassunut : 1929 Junip uvdl. 7-ne aulajangersimassat. København : Gyldendal, 1929
 • Festens gave; eskimoiske Alaska-eventyr. København, Gyldendal, Nordisk forlag, 1929
 • Intellectual culture of the Iglulik Eskimos. Gyldendalske Boghandel, 1929
 • Du Groenland au Paciftque. Deux ans d'intimite' avec tribus d'Esquimaux inconnus.
 • Traduit par Cile Lund et Jules Bernard. Prface de Charles Rabot.Paris : Librarie Pion, 1929.
 • Intellectual culture of the Caribou eskimos. Iglulik and Caribou eskimo texts. Copenhagen, Gyldendalske boghandel, 1930.
 • Iglulik and Caribou Eskimo texts. Copenhagen : Gyldendalske Boghandel, 1930.
 • Intellectual culture of the Hudson Bay Eskimos.Kbh Gyldendalske Boghandel, 1930.
 • De la Groenlandia al Pacífico. Dos anos de intimidad contnbus esquimales desconocidas. Adaptacion espanola de Joaquin Gil. Primera parte. Barcelona : Iberia, 1930. 2 bd. ill.
 • Snehyttens Sange. Kbh.: Gyldendal, 1930.
 • The Netsilik Eskimos. Social life and spiritual culture. Gyldendalske Boghandel, 1931
 • Dansk udlængsel. København : Levin & Munksgaard, 1931
 • Fridtjof Nansen : Tale holdt i Anledning af Indsamlingen til et Nansen Mindefond Juni 1931. Kbh 1931
 • Le Groenland; Son exploration et sa mise en valeur par le Danemark. Copenhague, Bianco Luno, 1931.
 • Den store slæderejse. Gyldendalske Boghandel, 1932.
 • Intellectual culture of the Copper Eskimos. Gyldendalske Boghandel, 1932
 • The Eagle 's Gift Alaska Eskimo Tales. Transl. by Isobel Hurchinson. Ill. by Ernst Hansen. New York : Doubleday, Doran & Co., 1932.
 • Polarforskningens Saga Kbh. Chr. Erichsens, 1932.
 • Entre tribus de esquimales desconocidas Knud Rasmussen. Indhold: I.-La bahia de Hudson II.-A través del paso del Noroeste en trineo 2a. ed. popular il. - Barcelona, Joaquín Gil, 1932. - 2 v., 14 lám.. - (Edic. Populares Iberia)Serie: Edic. Populares Iberia
 • Heldenbuch der Arktis; entdeckungsreisen zum nord- und südpol. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1933
 • Rasmussens Thulefahrt. Zwei Jahre im Schlitten durch uneforschtes Eskimoland. (Bearb. u. abets. V Friedrich Sieburg) Frankfurt a.M. : Societäts Verlag, 1934. 346, (2) s. ill. kort. Med 141 fotos og 8 tegninger. Forkortet udg. af : Fra Grønland til Stillehavet 1925-26
 • Mindeudgave. Ved: Knud Rasmussen; Peter Freuchen; Therkel Mathiassen; Kaj Birket-Smith. København : Gyldendal, 1934-1935.
 • Knud Rasmussen fortæller. Grønlandske Sagn i Udvalg ved Gerda Steemann Lober.Kbh.: Gyldendal, 1935.
 • Knud Rasmussen og Grønlandsmonopolet. En Dokumentation af H.A.ø. Bistrup. Kbh.: Levin & Munksgaard 1936.(Uddrag af diverse foredrag og breve)
 • Die Gabe des Adlers. Eskimoische Märchen aus Alaska. Frankfurt a.M., Sociecats Vlg. 1937
 • Knud Rasmussen's posthumous notes on east Greenland legends and myths. København, C.A. Reitzel, 1939.
 • Alaskan Eskimo words. ed. by H. Ostermann. Gyldendal, 1941
 • Didysis rogių kelias 1941.LTSR valstybinė leidykla (Litausk:Den lange slæderejse)
 • The Mackenzie Eskimos : after Knud Rasmussen's posthumous notes.Kbh  Gyldendal, 1942
 • Mein Reisetagebuch : über das grönländische Inlandeis nach dem Peary-Land. Berlin Suhrkamp, 1942
 • Skildringer og Oplevelser fra Grønland. Udvalg ved Tom Kristensen. Kbh.:Gyldendal, 1945.
 • I Bjørnejægernes og Aandemanernes Land : Skildringer og Oplevelser fra Grønland. Kbh. : Gyldendal, 1945.
 • Die grosse Schlittenreise : Mit einer Einführung : Knud Rasmussen : ein Heldenleben der Arktis von Aenne Schmücker. (Aus dem Dänischen ubersetzt von Aenne Schmücker.). Essen : Hans und V. Chamier, 1946
 • Schneehüttenlieder : eskimoische Gesänge. Essen : Hans v. Chamier, 1947
 • En traîneau du Groenland à l'Alaska. Paris : Éditions Je sers ; (Mayenne : impr. de J. Floch), 1948
 • The Alaskan Eskimos as described in the posthumous notes of dr. Knud Rasmussen by H. Ostermann. Edited after the latters death with the assistance of E. Holtved. Transl. from the Danish by WE. Calvert.Kbh.: Gyldendal, 1952. 291 s. ill.
 • Rejser og Eventyr. Udg. Af Dansklæreforeningen ved Signe Michelsen.Kbh.: Gyldendal, 1952. (Uddrag og kommentarer til de kendteste af KR 's værker vedSigne Michelsen.
 • Den store sledereisen. Oslo : Gyldendal, (1955)
 • An unusual bearbunt. Bjørnen i Vågen.Kbh.: Thomas Bergsøe Reklame,1956. 40 s. ill.
 • К. Расмуссен: Великий санный путь. Серия: Путешествия. Приключения. Фантастика, 1958.
 • Edderfuglen : En beretning om en målbevidst eskimo. Kbh 1958
 • Avanerssuarmiune Ajokersuiartortitat. Ajokersuiartornerup autdlartineranit ukiut 50- ingornerane nakitak. Godthåb: Det Grønlandske Forlag, 1959.(Missionær blandt polareskimoerne trykt i 50 året for missionens begyndelse.)
 • Festens gave. Eskimoiske Alaska eventyr. Kbh.: Gyldendal, 1959. Sagn samlet under den 5. Thuleekspedition 1921-24.
 • Beyond the high hills : a book of Eskimo poems. World Publishing, ©1961
 • Snehyttens sange. København : Gyldendal, 1961.
 • Великият път / Velikijat pǎt. Izdatelstvo na Nacionalnija săvet na Otečestvenija front, 1961. Bulgarsk (den store slæderejse)
 • Sermerssuákut Tunuliarnilerssârutit : áipagssânik naĸitigkat. Det Grønlandske Forlag, 1962
 • The bear in the ice hole. Kbh Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, 1962
 • Der Bär in der Wake. Kopenhagen Königlich-dänisches Ministerium d. Äußeren 1962.
 • La chasse à l'ours.Kbh Le ministère danois des affaires étrangères. Berlingske Bogtr. 1962
 • Oso blanco en la charca i: Notas Groenlandesas. Ed. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca. Dibujos de Knud Berthelsen. Trad.: Daniel Kraemer.Kbh.: Berlingske Bogtr, 1962.
 • Cacando um urso polar i: A Gronelândia de hoje. Publ.: Minist'erio dos Neg'ocios Estrangeiros da Dinamarca. Trad.: Børge Hansen. Kbh.: Berlingske Bogtr, 1962
 • Canti eq Esquimesi. A cure de Joyce Lussu. Milano: Edizione Avanti, 1963
 • Knud Rasmussen. Ved Lieselotte Düngel-Gilles. Altberliner Verlag Lucie Groszer, DDR, 1964 (Dagbøger)
 • Cesta bílým tichem: 18000 kilometrů eskymáckým severem Ameriky.Praha : Orbis, 1965 (Den lange slæderejse)
 • La chasse à l'ours: Le Groenland. Service de Presse et d'Information du Ministère des Affaires Etrangères, 1965
 • Knud Rasmussen chez les Esquimaux. Liselotte Düngel-Gilles, Paris, Editions La Farandole, 1965.
 • Thulei utazás. Kutyaszánon az eszkimók földjén. (A mü eredeti címe Thulefahrt. Fordította Detre Zsuzsa). Vílágjárók. 42. Athenaeum Nyomda, 1965 (Ungarsk)
 • Kâgssagssuk : the legend of the orphan boy. Lyngby Art Society, 1967.
 • Kâgssagssuk : sagnet om den forældreløse. Lyngby Kunstforening, 1967
 • A journey to the Arctic : the travels of Knud Rasmussen. Cambridge Mass. : Educational Services Inc., 1967
 • This world we know: beliefs and traditions of the Netsilik Eskimos. Cambridge, Mass. : Education Development Center, 1968
 • A journey to the arctic. Cambridge, Mass. : Educational Development Center, 1970
 • Eskimo songs and stories. Collected by Knud Rasmussen on the Fifth Thule Expedition. New York. Delacorte Press, 1973
 • Didysis rogiu kelias Knud Rasmussen Vaga, 1973 (Litausk)
 • Eskimo poems from Canada and Greenland. Allison & Busby, 1974.
 • Greenland by the Polar Sea : the story of the Thule Expedition from Melville Bay to Cape Morris Jesup. New York. AMS, 1976
 • Nannunniarajuut angakkullu nunaanni. Det Grønlandske Forlag, 1976
 • The Alaskan Eskimos : As described in the posthumous notes of Knud Rasmussen. New York : AMS Press, 1976.
 • Knud Rasmussen's posthumous notes on the life and doings of the east Greenlanders in olden times. New York : AMS Press, 1976
 • Observations on the intellectual culture of the Caribou Eskimos. New York : AMS Press, 1976
 • Við þekkjum þennan heim: sögur um trú og erfðavenjur Netsilik-eskimóa
 • Knud Rasmussen Ríkisútgáfa námsbóka, 1977 (Islandsk)
 • Maðurinn með mörgu lífin: þjóðsögur Netsilikeskimóa Knud Rasmussen Ríkisútgáfa námsbóka, 1977 (Islandsk)
 • Myter og Sagn fra Grønland. Nordiske landes Bogforlag. I Kommission hos Gyldendal, 1978-79.3 bd.
 • Vestgrønland. København : Nordiske Landes Bogforl., 1979.
 • Slæderejserne. Gyldendal, 1979
 • 500 leveregler, gamle ord og varsler fra Vestgrønland (indsamlet af Knud Rasmussen, ved Regitze Margrethe Søby) Det Grønlandske Selskab, 1979
 • Was ist der Mensch? Netsilik - Menschen in der Arktis nach einem Tagebuch von Knud Rasmussen. Stuttgart Metzler [u.a.] 1980
 • Inuit fortæller : grønlundernes sagn og myter. Ved Regime Margrethe Søby Lynge : Hogan, 1981. 3 bd. : ill. Bd. 1 : Frederiksha'b, ]ulianehåb og Nanortalik. Bd. 2:Godtbåb, Sukkertoppen,HoLsteinsborg, Egedesminde og Upernavik.Bd. 3: Sydøstgronland og Angmagssalik
 • Oqalugtuat oqalualâtdlo. Kalâtdlit-nunãne naqiteritsissarfik, 1981-82
 • Da wusste ich, dass es Frühling war : Eskimolieder. Arche Verlag, 1984
 • Nye slædespor : Dagbogsblade fra den litterære Grønlands- ekspedition 1902-04.Udg. af Janni Andreassen med et forord af Else Moltke. Kbh.: Christian Ejlers, 1984.( Uddrag fra Harald Moltkes breve samt Harald Moltkes, Knud Rasmussen og Ludvig Mylius Erichsens dagbøger)
 • Qajartuarunnertooq Oqaluppalaartoq; Nasuk. Katersuisoq; Knud Rasmussen. Suliarinnittoq: Karl Elias Olsen.Ticartaasoq: Jensigne Geisler.Nuuk: Pilersuiffik, 1986. (Alaskamiut oqaluppalaavi ; 1)Indhold:Alaska-eskimoiske sagn og eventyr.
 • Die Gabe des Adlers : Eskimomythen aus Alaska. Clemens Zerling, 1988
 • The Mackenzie Eskimos (Thule Expedition, 5th, 1921-1924 : Volume 10, No 2). Published February 1988 by Ams Pr Inc.
 • Inuit nunaannik kaajallaanialunneq : Grønlandimiit Manerassuarmut angalaarnerup unikkaava. Pilersuiffik, 1989
 • Der Sängerkrieg : Eskimosagen aus Grönland. Unveränderter Nachdr. der Ausg. Berlin, Universitas, 1922. Clemens Zerling, 1991
 • Nalliuttorsiornerup tunissutaa (Festens Gave). Atuakkiorfik, 1991
 • Favole e leggende eschimesi. Knud Rasmussen Milano, Xenia Edizioni, 1993. - 186 s.. - (Favole ; [11])a cura di K. Rasmussen, trad. di Susanna Semenza e Giuseppina Quattrocchi (Myter og sagn fra Grønland)
 • Myter og sagn fra Grønland. I udvalg ved Jørn Riel.III. af Ina Rosing.Redaktion: Georg Vejen, Per Kølle,Vibeke Scheuer. Kbh.: Sesam, 1994. 283 s. ill. Efterladte manuskripter.
 • Kaasassuk. III. af Miki Jacobsen; bearbejdet af Tupaanaq Rosing Olsen efter sagnfortælleren Jaakuaraq, nedskrevet af Knud Rasmussen.Nuuk : Atuakkiorfik, 1994.
 • Contes inuit du Groenland. Hachette Littératures, 1998.
 • Grónské mýty a pověsti ; ilustroval ; přeložili Viola a Zdeněk Lyčkovi. [Oversat og illustreret af] Zdeněk Lyček; Viola Lyčková; Martin Velíšek Praha : Argo, 1998, genoptrykt 2001.( Myter og sagn fra Grønland)
 • Contes du Groenland. Esprit ouvert, 2000
 • Laponie : voyage au pays des fils du soleil. Esprit Ouvert, 2001
 • Unter Jägern und Schamanen : Tagebuch der Thule-Fahrt. Zürich : Unionsv., 2006.
 • Contes inuits : un ourson chez les homes. L'École des loisirs, 2009
 • Foreløbig rapport over den første Thule-ekspedition 1912-13. Knud Rasmussen Selskabet, 2008
 • Il grande visaggio in slitta. Knud Rasmussen Quodlibet srl, 2011. - s. translated by Bruno Berni (Den store slæderejse)
 • Artikler:

 • Breve fra Studenteroptoget til Island. Kristeligt Dagblad, 4.8.1900 s. 4.
 • Studenteroptoget til Island. Kristeligt Dagblad, 13.8.1900, s.3.
 • Studenteroptoget til Island. Kristeligt Dagblad, 23.8.1900,s 1-2.
 • Studenteroptoget til Island. Kristeligt Dagblad, 24.8.1900,s.2.
 • Studenteroptoget. Kristeligt Dagblad, 27.8.1900,s.2.
 • Studenteroptoget. Kristeligt Dagblad, 28.8.1900,s.1-2.
 • Studenteroptoget. Kristeligt Dagblad, 30.8.1900,s.2.
 • Nordiska Spelen. Illustreret Tidende, 1901. Bd.42, nr.21,s.323-324.
 • Mare. Tidspunktet 1902. årg.1, nr.7,s.3-4. (Novelle om en Drøm)
 • Grønlandsk Journalistik. Frem 1902. Nr. 34,s. 1-4.
 • Grønlandske Eventyr og Sagn Frem 1902. Nr. 41,s. 1-4.
 • Tre Ungdomsbreve fra Knud Rasmussen. Berlingske Tidende, 7.6.1964,s. 10.
 • Grønlænderne. Fattigfolk mellem de onde Vindes Fjelde. Berlingske Tidende Aften, 8.12.1902, s. 1-2. Fra Den Danske Litterære Grønlandsk- Ekspedition.
 • Grønlænderne. Hos Storfangeren Djuvainath. Berlingske Tidende Aften. 32.12.1002, s. 4. Fra Den Danske Litterære Grønlandsk- Ekspedition.
 • Den Danske Litterære Grønlands- Ekspedition. Berlingske Tidende Aften, 30.5.1903,s.1.
 • Grønlænderne. Fra Livet I en Teltlejr. Berlingske Tidende Aften, 8.6.1903,s.1.
 • Grønlænderne. Berlingske Tidende Aften, 9.6.1903,s. 1.
 • Over Disko. En 15 Dages Rejse med Hundeslæde. Berlingske Tidende Aften, 15.6. 1903, s.1.
 • Om Den Danske Litterære Grønlands-Ekspeditions Resultater. Verdens Spejlet 1904. årg., nr.8, s. 115.
 • En Hednings Hilsen til Danmark. Verdens Spejlet 1904. årg.3, nr.9, s. 138-39.
 • Mod Ukendte Kyster. Første Møde med Polareskimoer. Berlingske Tidende Morgen, 26.5. 1904,s.2.
 • Vort Ophold blandt Polareskimoerne. Berlingske Tidende Aften, 26.5.1904,s.1.
 • Tilbage over Melvillebugten. Berlingske Tidende Aften. 28.5.1904,s.1.
 • Tilbage over Melvillebugten. Berlingske Tidende Aften.28.5.1904,s.1.
 • Tilbage over Melvillebugten. Berlingske Tidende Aften. 30.5.1904,s.1.
 • Den Mylius- Erichsenske Ekspedition. Berlingske Tidende Aften.16.11.1904,s.1.
 • En Kærlighedshistorie fra Grønland (En samtale med Osarkrak). Ekstrabladet, 17.11.1904, s.2.
 • Hans Egede (Det nye grønlandsskib). Berlingske Tidende Aften, 15.12.1904, s. 1-2.
 • Knud Rasmussens Foredrag Politiken, 4.1.1905, s. 4. (Tale holdt den 3.1.1905 i Geo-
 • grafisk Selskab om Den Danske litterære Grønlands-Ekspedition.)
 • Den store Vækkelse i Evigheds. Fjorden Adresseavisen, 20.1.1905.
 • En National Opgave i Grønland. Berlingske Tidende, 17.2.1905, s. 1. (Oprettelse af en videnskabelig station på Grønland.)
 • Den grønlandske Kvinde. Politiken, 20.5.1905, s. 5.
 • Tamme Rener i Grønland Dannebrog 24.5.1905. s. 1-2. (Interview.)
 • Politiken 26.5.1905, s. 4. (Knud Rasmussen svarer Astrid Anders`en)
 • Danmarks-Ekspeditionen til Grønlands Nordkyst. Berlingske Tidende 20.10.1905, s. 1.
 • Billeder fra Lofoten.Frem (Vor Jord) 1906. Arg. 9, nr. 48, sp. 753-62.
 • Billeder fra Lofoten. Frem (Vor Jord) 1906. Arg. 9, nr.49, sp. 769-79.
 • ægteskabsdramaet i Lindenows Fjord og andre Fortællinger. Frem (Vor Jord) 1906. Arg. 10, nr.II, sp.161 -67.
 • En Drabshistorie fra østgrønland. Ymer 1906. AIg. 26, s. 186-192.
 • Nordens sidste Nomader.Berlingske Tidende Aften, 15.3. 1906, s. I. (Om Karesuando-lapperne i nød.)
 • Nordens sidste Nomader. Berlingske Tidende Aften, 24.3. 1906, s. 1. (Skal Lapperne uddø?)
 • En Aften på "Garibaldi" Berlingske Tidende, 17.7.1906, s. 3. (En skildring fra den norske Finmark)
 • Dr. James Brierley. En Englænder, som har lært Dansk af Verdens Spejlet. Verdens Spejlet 1906. årg. 4,nr 43, s.677.
 • Ildstaal. Berlingske Tidende Aften, 1.8. 1906. s.3. (En oplevelse fra det norlige Lapland)
 • Mod Vinther. Frem (Vor Jord) 1907. årg.11,nr.7,s.2-3.
 • Knud Rasmussens Polarekspedition. Berlingske Tidende Aften, 15.10.1907, s. 1 (Grønlandsopholdet fra august 1906 til august 1907 skildrer i brevform.)
 • Brev fra Grønland. Politiken 16. I 0.1907, s. 7 .Kronik
 • To år i Grønland. Berlingske Tidende Aften, 7.7.1908,s.1.
 • Nord for Lands Lov. Berlingske Tidende Aften, l0.7.1908, s. 2.
 • Den store Løgner. Berlingske Tidende Aften, 22.7.1908, s. I. (En eskimoisk Amerikafarer.)
 • Interview med Knud Rasmussen. Dannebrog, 25.7. 1908, s. 3.
 • ]oldens Navle. Eskimoiske Nordpolsfarere. Berlingske Tidende Aften, 4.8.1908, s.1.
 • Mylius-Erichsen.Politiken 7.8.1908, s. 5. (Kronik om Mylius-Erichsen)
 • Et Stykke Dagbog fra Ellesmeres Lands Rejsen. Berlingske Tidende Aften, 18.8.1908, s. 5.
 • Et Stykke Dagbog fra Ellesmeres Lands Rejsen. Berlingske Tidende Aften,
 • 20.8.1 908, s.I.
 • Breve fra Grønlænderne Samlede og oversatte af Knud Rasmussen. Atlanten 1907-1910. Bd. 2, s. 8. jfr.: 54
 • Review of The People of the Polar North. A Record. Bulletin of the American Geographical Society, 1909, vol. 41, no. 4, p. 246
 • Rapport til Indenrigsministeriet over Renbejte-undersogelses Ekspeditionens Rejse i Grønland, Sommeren 1905. Atlanten l9O7-1910. Bd. 2, s. 43-58.
 • Nordpolen og Polareskimoerne. Atlanten 1907-1910. Bd. 2, s. 555- 565.
 • Forslag til en Dansk Etnografisk Ekspedition til Central-Eskimoerne
 • Geografsk Tidsskrift 1909. Bd. 20, s. 92-94.
 • Grønland I: Lande og Folk. Geografien i Skildringer og Livsbilleder
 • Kbh., 1910. Bd. 1, s. 224-298.
 • Der store Mørke kommer. Gads danske Magasin 1909-l0. s. 129-134. ill.
 • Vinter. Politiken 7.3.1910, s. 5. (Oplevelser fra Finland.)
 • Project of a Danish Expedition to the Central Eskimo. Geographical Journal, Mar., 1910, vol. 35, no. 3, p. 295-299
 • En Afskedshilsen fra Knud Rasmussen. Berlingske Tidende, 18.7.1910, s. 2.
 • Knud Rasmussens Rapport. Politiken, 21.10.1910, s. 7- .(Polareskimoernes opfattelse af dr. Cook og hans færd.
 • Striden om Nordpolen. Nationaltidende Morgen, 9.11. 1910. (Cooks afsløring.)
 • (Frederick A. Cook: Svar til Knud Rasmussen. Politiken, 26.12.1910.
 • Kronik.)
 • Knud Rasmussens og Peter Freuchens Rejser i Nordgrønland. Geografisk Tidsskrift 1913. Bd. 22, s.41.
 • Foreløbig Beretning om Den første Thule-Ekspedition 1912-13. Geografisk Tidsskrift 1913. Bd. 22, s. 183- 198. ill.
 • Om den II. Thule-Ekspedition over Indlandsisen til Adam Bierings Land og Fundet af Savik Meteoren. Geografisk Tidsskrift 1913. Bd. 22, s. 203-204.
 • Telegram fra Knud Rasmussen. Berlingske Tidende, 6. 5.1913, s. 2. (Nordgrønlands-ekspeditionen.)
 • Knud Rasmussens Ekspedition. Nationaltidende Morgen 6.5. 1913,s. 1.
 • Telegram fra Thorshavn.Ekspeditionen til Nordgrønland.Politiken, 7.5. 1913, s. 7.
 • En dansk Nordpolsekspedition. Nationaltidende, 20.6.1913, s. I-2.
 • Knud Rasmussens Hjemkomst. Aftenposten, 15.5. 1914, s. 4.Kronik.
 • Interview sign. Hagen.
 • Ole Olsen og Knud Rasmussen. Politiken, 23.6.1914, s. 4. (Afslag om finansiering af en ekspedition til Ole Olsen.)
 • Den Barnie Bjørnejægels Krigsvarsel. Nationaltidende Aften, 27.8. 1914.
 • Krigsposten og Grønlænderne. Nationaltidende Aften, 28.8.1914,s. 3-4.
 • Fra min sidste Grønlandsekspedition. Politiken 6.11 .1914, s. 6-7.
 • Indlæg i Diskussionen om Moskusoksens Overførelse til Island og Vestgrønland. Atlanten 1915. Bd. 4, s. 32-40.
 • Den første Thuleekspedition til Grønlands N. ø. Kyst frem og tilbage over Indlandsisen. Atlanten 1915 .bd.4 s. 132- 160.
 • Report of the first Thule Expedition 1912. Meddelelser om Grønland 1915. Bd' 51, nr. 8, s. 285-340. ill.
 • Den Forste grønlandske Bog. Politiken I 1.2.1915, s. 7-8. (Om Mathias Storchs bog: Singnagtuqaq (Drømmen)).
 • Knud Rasmussen og Christianshavnerne. Berlingske Tidende, 12.3.1915, s. 4.
 • Den anden Thuleekspedition til Nordøstgrønland. Geografisk Tidsskrift 1915-16. Bd. 23, s. 198-200.
 • Knud Rasmussen fortæller om sin Polarfærd. Berlingske Tidende Aften, 21.8.1916, s. 3.
 • Beretning fra Parker Snow Bay. Politiken 10.10.1916, s. 4.
 • Den II. Thuleekspedition til Melville-Bugten og Grønlands Nordkyst 1916-18. Geografisk Tidsskrift 1918. Bd. 24,s.215-232. Medforfattere: Lauge Koch, C.fl. Ostenfeld, M.P. Porsild og Thorild Wulff
 • Bispinde Guldborg Ludwigs in Memoriam. Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1918. s. 101-102. 111.
 • Den II. Thuleekspedition til Grønlands Nordkyst 1916- 18. Naturens Verden 1918. s. 337-356.
 • Thule-Ekspeditionens Hjemkomst. Berlingske Tidende, 25.5.1918, s. 5,7.
 • Knud Rasmussen I: Festskrift for Dansk Forfatteforening 1894-1919, s. 261. 25 års jubilæum for Dansk Forfatterforening. (Knud Rasmussen om sit forfatterskab.)
 • Af en gammel Grønlænders Livserindringer. Det Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1919,s. 90-92. Forord til Jens Fleichers bog af samme navn.
 • Morten P. Porsild contra Mathias Storch. Det Grønlandske Selskabs Aarskrift 1919, s. Il0-116.
 • Knud Rasmussen i Raadhushallen. Berlingske Tidende, 14.2.1919, s. 2.
 • Interview.
 • Knud Rasmussens Bistand til Amundsens Nordpolsekspedition. Berlingske Tidende, 26.3.1919, s. 7. Interview.