Knud Rasmussen Selskabet

Videnskabelige afhandlinger fra 5. Thule ekspedition

Den officielle udgivelse i serien:
Report of the Fifth Thule Expedition, 1921-24; the Danish expedition to Arctic North America in charge of Knud Rasmussen,PH.D.


 • Topografi, geologi er indeholdt i Vol 1
  • No,1. Mathiassen, Therkel: Report on the expedition. København 1945
  • No,2. Mathiassen, Therkel: Contributions to the Physiography of Southampton Island. Gyldendal 1931
  • No,3. Mathiassen, Therkel: Contributions to the Georaphy of Baffin Land and Melville Peninsula. Gyldendal 1933
  • No,4. Birket-Smith, Kaj: Geographical Notes on the Barren Grounds. Gyldendal 1933
  • No,5. Teichert, Curt: Ordovician and Silurian Faunas from Arctic Canada. Gyldendal 1937
  • No,6. Teichert, Curt: A Tillite Occurrence on the Canadian Shield. Gyldendal 1937
  • No,7. Laursen, Dan: Quaternary shells collected by the fifth Thule expedition 1921-24. København 1946
 • Botanik, zoologi er indeholdt i Vol 2
  • No, 2-3. Grøntved, Johs: Vascular Plants. – Hesselbo, A: Mosses. – Lynge, B: Lichens. Gyldendal 1937.
  • No, 4-5. Degerbøl, Magnus og Freuchen, Peter: Zoology I: Mammals. Gyldendal 1935.
  • No,6-9. Hørring,R.H: Zoology2, Birds. – Pfaff, J.R: Fishes,- Henriksen, Kai L: Insects.- Stephensen, K: Crustacea. Gyldendal 1937.
 • Fysisk antropologi, lingvistik er indeholdt i Vol 3
  • No1. K. Fischer-Møller: Skeletal Remains of the Central Eskimos. Gyldendal 1937.
  • No2. Birket-Smith, Kaj. Anthropological Observations on the Central Eskimos. (Report of the fifth Thule Expedition 1921-24, vol III. No. 2). Gyldendal, 1940. 123 s. + 32 plancher
  • No3. Birket-Smith, Kaj: Five hundred Eskimo words. Gyldendal 1928.
  • No4. Rasmussen, Knud (ed: H.Ostermann): Alaska Eskimo Words. Gyldendal 1941.
 • Central eskimoernes Arkæologi er indeholdt i Vol 4
  • No, 1-2. Mathiassen, Therkel: Archæology of the Central Eskimo. Gyldendal 1927.
 • Central eskimoernes etnologi er indeholdt i Vol 5
  • Birket-Smith, Kaj: The Caribou Eskimos 1-2, Material and Social Life and their Cultural Position. Gyldendal 1929.
 • Central eskimoernes etnologi er indeholdt i Vol 6
  • No,1. Mathiassen, Therkel: Material Culture of the Iglulik Eskimo. Gyldendal 1928.
  • No,2. Birket-Smith, Kaj: Ethnographical collections from the Northwest Passage. Gyldendal 1945.
  • No,3. Birket-Smith, Kaj: Contributions to Chipewyan Etnology. Gyldendal 1930.
 • Central eskimoernes etnologi er indeholdt i Vol 7
  • No,1. Rasmussen,Knud: Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos. Gyldendal 1929.
  • No,2 - 3. Rasmussen,Knud: Observations on the Intellectual Culture of the Caribou Eskimos.- Rasmussen, Knud: Iglulik and Caribou Eskimo. Gyldendal 1930.
 • Central eskimoernes etnologi er indeholdt i Vol 8
  • No 1-2. Rasmussen,Knud: The Netsilik Eskimos. Social life and spiritual Culture. Gyldendal 1932.
 • Central eskimoernes etnologi er indeholdt i Vol 9
  • Rasmussen, Knud: Intellectual Culture of the Copper Eskimos. Gyldendal 1932.
 • Vesteskimoernes arkæologi og etnologi er indeholdt i Vol 10
  • No,1. Mathiassen, Therkel: Archæological Collections from the Western Eskimos. Gyldendal 1930.
  • No,2. Rasmussen, Knud ( posthumous notes, ed by H.Ostermann): The Mackenzie Eskimos. Gyldendal 1942.
  • No,3. Rasmussen, Knud (posthumous notes ed: H. Ostermann and E. Holtved ):The Alaskan Eskimos as described in the of Knud Rasmussen. Gyldendal 1952.
  • No,4. Sonne, Birgitte . Agayut. Nunivak Masks and Drawings from The 5th Thule Expedition 1921-24. (Report of the 5th Thule Expedition. Gyldendal, 1988
 • Rasmussen, Knud: Intellectual culture of the Hudson Bay Eskimos.
 • Indenholler: Intellectual culture of the Iglulik Eskimos
 • Observations on the intellectual culture of the Caribou Eskimos
 • Iglulik and the Caribou Eskimo texts. Gyldendal 1929-30.
 • Knud, Rasmussen: The Danish Ethnographic and Geographic Expedition to Arctic America : Preliminary Report of the fifth Thule expedition. New York 1925.
Bøger og artikler omfattende 5. Thule ekspedition
(Skrevet af ekspeditionsdeltagerne og andre)

 • Alaska Journal of Anthropology. Volume 19 (Særnummer om 5. Thuleekspedition) Nr 1-2. 2021.
 • Den 5. Thule-Ekspedition: den danske ekspedition til Arktisk Nordamerika under Ledelse af Knud Rasmussen. Særtr. af Geografisk Tidsskrift. København 1921.
 • Bangsted, Helge: Eskimoer og Vilddyr, stemmninger og oplevelser paa Knud Rasmussens 5. Thule- ekspedition 1921- 1924. J.H.. Schultz Forlag. 1926.
 • Bangsted, Helge:" Knud Rasmussens Togt gennem Nordvestpassagen. Politiken, 3.December 1924.
 • Bangsted, Helge: Pattedyr- og Fuglenavne hos Padlimiut- og Aivilik-Eskimoerne. Noter fra den 5. Thule-Ekspedition. Geografisk Tidsskrift, Bind 31 (1928) 3
 • Bangsted, Helge: Pattedyrlivet paa Barren Grounds. Optegnelser fra den 5. Thule-Ekspedition. Geografisk Tidsskrift, Bind 34 (1931) 1.
 • Birket-Smith, Kaj: Med Knud Rasmussen blandt Indlands-Eskimoerne i Canada : 5. Thule-Ekspedition 1921-24. København 1932.
 • Birket-Smith, Kaj: Foreløbig Beretning om Femte Thule-Ekspedition fra Grønland til Stillehavet. Geografisk Tidsskrift, Bind 27 (1924)
 • Birket-Smith, Kaj: Mathiassen, Therkel: Spørgsmaalet om Eskimokulturens Oprindelse: Et Gensvar. Geografisk Tidsskrift, Bind 33 (1930) 1-2.
 • Birket-Smith, Kaj: Spørgsmålet om Eskimo-kulturens oprindelse: Afsluttende bemærkninger. Geografisk Tidsskrift, Bind 33 (1930) 3.
 • Philip Lauritzen: " Olie og Amuletter – i Knud Rasmussens slædespor". Informations forlag, 1979.
 • (I hundredeåret for Knud Rasmussens fødsel rejser forfatteren omkring i Alaska og Canada og møder de folkeslag som 5.thule ekspedition besøgte)
  Aqqaluk Lynge: Inuit the History of The Inuit Circumpolar Conference. Atuakkiorfik, Nuuk 1993. ( Med den 5.thule ekspedition som ramme fortæller forfatteren om nutidens inuit i Rusland, Alaska, Canada, Grønland og om inuit samarbejdet ICC)
 • Brøgger,A.W.:" Knud Rasmussen og den femte Thule-Expedition. Politiken, 28.Januar 1932.
 • Smaro Kamboureli “Opera in the Arctic: Knud Rasmussen, Inside and Outside Modernity” I “Modernités dans les Amériques : des avant-gardes à aujourd’hui”
 • Smaro Kamboureli Etudes INUIT Studies:"L´oeuvre de Knud Rasmussen/The Work of Knud Rasmussen. Vol.12, Nos 1-2, 1988.
  ( Indeholder flere videnskabelige artikler om 5.thule ekspeditions resultater, set med nutidens briller!)
 • Driscoll-Engelstad, B. (2005). Dance of the loon: Symbolism and continuity in Copper Inuit ceremonial clothing. Arctic anthropology, 42(1), 33-46
 • Freuchen, Peter: Min Anden Ungdom. Gyldendal. 1998.
 • Gilberg, Rolf. Kaj Birket-Smith som karikaturtegner. i indledningen til »Fra Grønland til Stille- havet«, som er en skildring af 5. Thule Ekspedition 1921-1924, der foregik i Arktisk Canada og Alaska. Grønland 2002. Nr. 8.
 • Arlooktoo Ipellie: Ipellie's Shadow. Nunatsiaq News: January 19, 1996.
 • Hansen, Leo. I Knuds Slædespor. (Eventyrets grønne Baand). Westermann, 1953
 • Harper, Kenn: Qaavigarsuaq: A marksman and fascinating character. Nunatsiaq News - APR 1, 2023
 • Harper, Kenn: talks up Knud Rasmussen - 2023-03-24
 • Harper, Kenn: Memory of Arnarulunnguaq lives on in Greenlandic culture. Nunatsiaq News - 2023-03-18
 • Harper, Kenn: Najagnir: ‘I have searched in the darkness’. Nunatsiaq News - 2023-03-04
 • Harper, Kenn: The promised land. Nunatsiaq News - 2023-02-18
 • Harper, Kenn: A brief visit to Siberia. Nunatsiaq News - 2023-02-04
 • Harper, Kenn: The Siberian dream of Knud Rasmussen. Nunatsiaq News - 2023-01-21
 • Harper, Kenn: To Point Barrow and then Nome. Nunatsiaq News. Nunatsiaq News - 2023-01-07
 • Harper, Kenn: Rasmussen among the Mackenzie Inuit. Nunatsiaq News - 2022-12-24
 • Harper, Kenn: The Hanging of Alikomiak and Tatamigana. Nunatsiaq News – Part 2 - 2022-12-10
 • Harper, Kenn: The hanging of Alikomiak and Tatamigana. Nunatsiaq News – Part 1 - 2022-11-26
 • Harper, Kenn: The myth of the ‘Blond Eskimos’. Nunatsiaq News - 2022-11-12
 • Harper, Kenn: The deep footprints of tired men. Nunatsiaq News - 2022-10-15
 • Harper, Kenn: Summer at Malerualik. Nunatsiaq News - 2022-10-01
 • Harper, Kenn: In search of Igsivalitaq, the outlaw. Nunatsiaq News - 2022-09-17
 • Harper, Kenn: Orpingalik and the power of magic words. Nunatsiaq News - 2022-09-03
 • Harper, Kenn: On to Nattilik country. Nunatsiaq News - 2022-08-20
 • Harper, Kenn: Naming the culture. Nunatsiaq News - 2022-07-09
 • Harper, Kenn: Therkel Mathiassen’s long journey to Pond Inlet. Nunatsiaq News - 2022-06-25
 • Harper, Kenn: Peter Freuchen’s escape from death. Nunatsiaq News - 2022-05-28
 • Harper, Kenn: Jacob Olsen – A Greenlander in Canada, part 2. Nunatsiaq News - 2022-03-19
 • Harper, Kenn: Jacob Olsen, a Greenlander in Canada, part 1. Nunatsiaq News - 2022-03-05
 • Harper, Kenn: Mathiassen’s brush with death. Nunatsiaq News - 2022-02-05
 • Harper, Kenn: Umik’s new religion. Nunatsiaq News - 2022-01-22
 • Harper, Kenn: Orulo – ‘To think I had been so happy’. Nunatsiaq News - 2021-12-11
 • Harper, Kenn: Old thoughts becoming new – wisdom from Aua. A story from the Fifth Thule Expedition. Nunatsiaq News - NOV 27, 2021
 • Harper, Ken:" Knud Rasmussen and the Fifth Thule Expedition". Nunatsiaq News JUN 26, 2021.
 • Harper, Ken: "A rocky start to the Fifth Thule Expedition. Nunatsiaq JUL 10, 2021
 • Harper, Ken: "‘When all meat was juicy and tender’: Rasmussen meets Ivaluardjuk". Nunatsiaq JUL 24, 2021.
 • Harper, Ken: "Tagurnaaq and Palluq". Nunatsiaq AUG 7, 2021.
 • Harper, Ken:" Inughuit on the Fifth Thule Expedition". Nunatsiaq SEP 4, 2021.
 • Harper, Ken:"Rasmussen’s Fifth Thule Expedition: to Chesterfield Inlet and Baker Lake". Nunatsiaq SEP 18, 2021.
 • Harper, Ken: "The Caribou Inuit — a Fifth Thule Expedition story#. Nunatsiaq OCT 2, 2021.
 • Harper, Ken: "The starving Inuit of the inland Kivalliq". Nunatsiaq OCT 16, 2021.
 • Harper, Kenn: Igjugaarjuk, the shaman. Nunatsiaq News. OCT 30, 2021.
 • Harper, Kenn: The shaman Aua and his wife, Orulo. Nunatsiaq News. NOV 13, 2021
 • Jessen, Peter: Dagbog afslører nyt om Knuds færd i Sibirien. I Slædesporet Nr 41 Oktober 2015.
 • K´âvigarssuak: Knud en Uforglemmelig rejsekammerat. I Slædesporet Nr 43 August 2016.
 • K´Âvigarssuak: "Angalakat Puigunaitsok, En Uforglemmelig Rejsekammerat". I.:Knud Rasmussen.Red: Jørgen Fleischer. Det Grønlandske Forlag. Godthåb 1960.
 • Kingston, Deanna Marie: Returning: Twentieth century performances of the King Island Wolf Dance.
 • Kingston, Deanna M., Koyuk, Lucy Tanaqiq and Mayac, Earl Aisana: The Story of the King Island Wolf Dance, Then and Now. I Western Folklore Vol. 60, No. 4 (Autumn, 2001)
 • Koyuk, Lucy Tanaqiq , Mayac, Earl Aisana. Transcribed by Denna Paniataaq Kingston: The Story of the King Island Wolf Dance. I Words of the Real People: Alaska Native Literature in Translation. Redigeret af Ann Fienup-Riordan, Lawrence D. Kaplan
 • Martin Appelt, Anne Mette Jørgensen, Christian Sune Pedersen, Pernille Feldt and Jacob Wang (2018): ‘Femte Thuleekspedition: - mod nye fællesskaber’. Pp 60-72 in Nordisk Museologi, special theme by Geoffrey Gowlland and Gro Ween (eds.): Nuts and Bolts of Digital Heritage, vol 2-3, 2018.
 • Mathiassen, Therkel: Foreløbig Beretning om Femte Thule-Ekspediton fra Grønland til Stillehavet II. Almindelig Oversigt og Folklore. Geografisk Tidsskrift, Bind 28 (1925) 1.
 • Mathiassen, Therkel: Foreløbig Beretning om Femte Thule-Ekspedition fra Grønland til Stillehavet. III. Bidrag til Cockburn Lands Geografi. Geografisk Tidsskrift, Bind 29 (1926) 4
 • Mathiassen, Therkel: Foreløbig Beretning om Femte Thule-Ekspedition fra Grønland til Stillehavet. V. Træk af Iglulik-Eskimoernes materielle Kultur. Geografisk Tidsskrift, Bind 30 (1927) 2
 • Mathiassen, Therkel: Spørgsmaalet om Eskimokulturens Oprindelse. Geografisk Tidsskrift, Bind 32 (1929) 1.
 • Mathiassen, Therkel: Spørgsmaalet om Eskimokulturens Oprindelse: Et Gensvar. Geografisk Tidsskrift, Bind 33 (1930) 1-2.
 • Mathiassen, Therkel: " Et Besøg Hos Canadas Eskimoer". Faglig Læsning tidsskrift for skole og hjem. Aug. Olsens Boghandel KBH. Hellerup 1929
 • Mathiassen, Therkel. Med Knud Rasmussen blandt Amerikas eskimoer. Minder fra 5. Thule ekspedition. København, 1926.
 • Mathiassen, Therkel: Mit Knud Rasmussen bei den amerikanischen Eskimos. Leipzig 1928
 • Mathiassen, Therkel: Eskimoerne i nutid og fortid. P.Haase & Søns Forlag. København 1929.
 • Meldgaard, Jørgen: Den 5.Thule ekspedition 1921-24. Grønland No. 10, 1971.
 • Meldgaard, Jørgen: Den femte Thule Ekspedition 1921-24, Tidsskriftet Grønland 1971,10.
 • Meldgaard, Jørgen: "50 året for Knud Rasmussens 5. Thule ekspedition". I: Naturens verden. - Årg. 55, nr. 6/7 (1971).

 • Michelsen, Knud: "Rejsen til det oprindelige folk Knud Rasmussens 5. Thule ekspedition". Aarhus Universitetsforlag 2021.
 • Mørch, Kristian: I anledning af 50-året for afslutningen af "Den lange slæderejse" En samtale med Qâvigarssuaq. I Slædesporet Nr. 40 Maj 2015
 • The Fifth Thule Expedition, 1921-24. The Danish Ethnographical and Geographical Expedition from Greenland to the Pacific: Discussion
 • D. G. Hogarth, Ahlefeldt Laurvig, Charles V. Sale, G. M. Gathorne-Hardy, H. P. Douglas, Knud Rasmussen: The Geographical Journal, Vol. 67, No. 2 (Feb., 1926), pp. 138-142
 • Nyeboe, M. Ib: Femte Thule-Ekspedition fra Grønland til Stillehavet. Geografisk Tidsskrift, Bind 27 (1924)
 • Olsen, Jacob:" Akilinermiulerssârut. Godthåb.1927.
 • Oreskov, Claus: " Memories of Ava" Nunatsiaq News AUG 21, 2021
 • Oreskov, Claus: Qujangnamik (Tak til gæsten der kommer). I Slædesporet Nr.28 Maj 2011.
 • Oreskov, Claus: Således kom fest og krig ifølge med hinanden. I Slædesporet Nr 30 December 2011.
 • Oreskov, Claus: Alle Vores Brogede Oplevelser. I Slædesporet Nr. 30 December 2011.
 • Oreskov, Claus: Knud Rasmussen og bådskaptainen Joe Bernhard. I Slædesporet Nr 35 August 2013.
 • Oreskov, Claus: Avas smukke datter. I Slædesporet Nr. 38 September 2014.
 • Oreskov, Claus: Danser med lommer. I Slædesporet 39 December 2014
 • Oreskov, Claus: Hundeslædekørsel på Tjukotka. I Slædesporet Nr 41 Oktober 2015
 • Overskov, Claus & Jessen, Peter : Handlen og polarfolkene på Tjukotka i Slædesporet Nr.42 December 2015.
 • Oreskov, Claus og Hauser, Michael: Qarrtsiluni. I Slædesporet Nr 44 December 2016
 • Petersen, Robert: Jacob Olsen - en grønlænder i arktisk Canada. Grønland 1958. Nr. 8.
 • Pelly, David: Navnet Kuunuut fik smilet frem på Marys ansigt. I Slædesporet Nr 25 Oktober 2010.
 • Rasmussen, Knud: Foreløbig Beretning om Femte Thule-Ekspediton fra Grønland til Stillehavet II. Almindelig Oversigt og Folklore. Geografisk Tidsskrift, Bind 28 (1925) – 1.
 • Rasmussen, Knud: Den Store Slæderejse. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1943
 • Rasmussen, Knud: "Inuit nunainik kaujatdlainialungneq. København 1928.
 • (Indhold: Den 5. Thule Ekspedition, gennem det nordlige Canada.)
 • Rasmussen, Knud: Fra Grønland til Stillehavet. Rejser og Mennesker fra 5. Thule-Ekspedition 1921-24. Bind I-II. København 1925-1926. Gyldendalske Boghandel
 • Rasmussen, Knud: Festens Gave - Eskimoiske Alaska-eventyr. Gyldendal 1959.
 • Rasmussen, Knud. Snehyttens sange. Gyldendal, 1930.
 • Rasmussen, Knud: " Rasmussens thulefahrt - 2 jahre im schlitten durch unerforschtes eskimoland". Leineneinband. Frankfurt am Main . 1926.
 • Rasmussen, Knud: " Du groenland au pacifique, deux ans d'intimité avec des tribus d'esquimaux inconnus. préface de charles rabot. Plon 1929.
 • Rasmussen, Knud: "Die Gabe des Adlers – Eskimomythen aus Alaska". Zerling Clemens 1988.
 • Rasmussen, Knud: Velikij sannyj put' : 18000 kilometrov po neissledovannym oblastjam Arktivceskoj Ameriki : Perevod s datskogo A.V. Ganzen. : Poljarnaja Biblioteka. Leningrad : Izdatel'stvo Glavsevmorputi, 1935. - 251 s.
 • (Knud Rasmussen : Den store slæderejse. 18000 kilometer gennem uudforskede egne af arktisk Amerika : oversat fra dansk af Anna hansen. Polarbiblioteket. Leningrad : Forlaget Glavsevmorput (=skibsruten nord om USSR), 1935. 251 sider.)
 • William Thalbitzer: " Femte Thuleexpeditions videnskabelige Resultater. Berlingske Aftens Avis.1. December 1931.
 • William Thalbitzer: " Femte Thuleexpeditions videnskabelige Resultater. Berlingske Aftens Avis.1. December 1931.
 • William Thalbitzer:"Scientific Result of the Fifth Thule Expedition. Geographical Review. 1932, 509
 • Treude, Erhard: The work of Knud Rasmussen in the Canadian Arctic as described by RCMP Inspector Stuart Wood. Une note de la revue Études/Inuit/Studies Volume 28, Numéro 2, 2004, p. 185–201

Film.
"The Journals of Knud Rasmussen". Directors: Norman Cohn & Zacharias Kunuk. Isuma.
(A portrayal of the lives of the last great Inuit shaman, Avva, and his beautiful and haeadstrong daughter, Apak. Based on the journals of 1920s Danish ethnographer Knud Rasmussen)
"Med hundeslæde gennem Alaska". Danmark 1927. Instruktør Leo Hansen.