Knud Rasmussen Selskabet

Bliv medlem af Knud Rasmussen Selskabet

Som medlem af Knud Rasmussen selskabet er du med til at støtte vores arbejde med at samle oplysninger om Knud Rasmussens virke og om polarfolkene i de arktiske lande. Du får samtidig vores tidsskrift slædesporet 2 gange årligt.
Vi har måtte forhøje kontingentet, fordi det er blevet markant dyrere at sende slædesporet med posten.
Endvidere får du/I mulighed for at deltage i vores arrangementer som annonceres her på hjemmesiden samt på vores facebookgruppe.
Vi vil være meget glade for at få din e-mailadresse så vi løbende kan orientere om arrangementer.
Du er medlem når vi har modtaget din betaling på vores konto i Ringkjøbing Landbobank 7670 0002843782 Husk tydelig angivelse af navn.

Samboende par kr. 350,-
Enkelt person kr. 250,-
Navn:
Evt ægtefælle:
Adresse:
By:
Postnummer:
Telefon:
E-mail: